Voorwaarden & bepalingen

Er zijn een paar internetregels waaraan onze bezoekers zich moeten houden wanneer zij deze site bezoeken. Lees daarom deze Gebruikersovereenkomst, en met name de disclaimers en beperkingen van onze aansprakelijkheid, zorgvuldig door aangezien u door het gebruik van deze site instemt met deze bepalingen. Hartelijk dank.

Overeenkomst

Intellectueel eigendom: graphics, artwork, audio en video: Auteursrecht. Het auteursrecht van alle informatie en artwork op deze site berust bij Honda Motor Europe Limited. Hoewel u alle afbeeldingen van deze website naar uw computer mag kopiëren voor persoonlijk gebruik, mag u geen delen van site, inclusief afbeeldingen, gebruiken voor uw eigen website of op een anderszins openbare of commerciële wijze. Dit betekent dat u geen delen van onze website mag posten of opnieuw distribueren als u geen licentiehouder van onze producten bent. Als u een koppeling wilt maken naar onze site, is dat OK, maar gebruikt u alstublieft niet onze afbeeldingen op uw site zonder onze schriftelijke toestemming. Behalve voor persoonlijk gebruik mag u geen websitemateriaal gebruiken zonder onze schriftelijk toestemming. U mag het materiaal niet reverse-engineeren, ontleden of op andere wijze converteren naar een andere vorm.

Alle tekst, graphics, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, artwork en computercodes (collectief benoemd als “Content”), inclusief maar niet beperkt tot design, structuur, selectie, coördinatie, expressie, “uitstraling” en rangschikking van dergelijke Content die op de site staat, is eigendom van Honda en wordt beschermd door handelsrecht, auteursrecht, handelsmerkwetgeving en andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetgeving.

Tenzij anders aangegeven zijn alle op deze site gebruikte handelsmerken eigendom van Honda Motor Europe Limited of van onze handelspartners.

Aansprakelijkheid

Noch Honda (HME), noch haar partners, noch iedereen die heeft geholpen met het ontwikkelen, maken, produceren of leveren van het materiaal en de informatie op deze site, kan verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade met betrekking tot het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de site.

Wij streven ernaar om onze site toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk verbindingsmogelijkheden via internet, maar dit is niet altijd mogelijk. Ga naar Honda Nederland voor meer informatie over de systemen die wij ondersteunen.

Ondanks onze inspanningen, zal een klein aantal details op onze site soms niet juist zijn. Wees gerust, wij corrigeren deze fouten zodra we hiervan op de hoogte zijn, maar het is aan u om alle details te controleren alvorens u de informatie gebruikt om een actie of aankoop op te baseren. Met name de prijsinformatie dient altijd te worden gecontroleerd bij een geautoriseerde Honda-dealer.

HHonda Motor Europe Limited, 470 London Road, Slough, Berkshire, SL3 8QY, Verenigd Koninkrijk. Firmanummer: 857969.

Geregistreerd in Engeland en Wales.